7 mar. 2007

PREPARACIO DEL FESTIVAL

el paSSat diSSabte el CLUB PATI RIPOLL va cOmençaR a pRepaRar elS ballS de pReSentaciÓ i de cOncluSiÓ del feStival que eS celebRaRà pel maig

L'HORaRi d'entRenament es:
el gRup de leS gRans --- 9:00 a 12:30/13:00
el gRup de leS petiteS --- 10:15 a 12:30/13:00
al pavellÓ municipal de RipOll

meS endevan concRetaRem el dia de la celebRaciÓ del feStival

20 feb. 2007

Alguna Cosa

Ola a ttm!!!!

uS vui explicaR que Stem entRenan x na a cOmpetiR a leS prOveS de grup-shOw de leS cOmaRcals i tB la cOpa catalana i meS endevan intentaR tReuRe-nuS el ceRtificat de grup-sHow

uS adjuntu la direcciÓ de la pagina de la fedeRaciÓ catalana de patinatge

14 feb. 2007

Videos de Patinatge Artistic Individual i Grup-Show

Aqui teniu videos de proves individuals i competicions de grup-show trets del Youtube
Campionat Del Mon a Murcia (2006)


Individual Campionat CADET España (2005)7 feb. 2007

Competicio de Federacio - Territorial de Girona

El diumenge dia 28 de gener van tenir lloc, a girona, la competicio de federacio de Grup-Show
El Club Pati Ripoll va participar-hi a la categoria de grup petit amb el seu ball Colors: Cercle Cromatic.
Es tracta de un ball en que es representa la formació dels colors
El grup esta compost per 10 patinadores:

Júlia- vermell
Laura Arxé - groc
Laura P. Cerrejón - cian
Núria - taronja
Regina - Lila
Isabel - verd fosc
Gisela - rosa
Ester - blau
Carla - verd
Laura P. Belber - Arc iris

Tambe cal destacar la actuacio de les tricampiones del mon del Club Pati Olot am la seva actuacio fràgils

FOTOGRAFIES DEL BALL COLORS:CERCLE CROMATIC